PRECYKLACE

Zero Waste

Jedná se o životní přístup ve snaze minimalizovat tvorbu nerecyklovatelného odpadu z našeho běžného života a ideálně zamezit jeho vzniku již na začátku celého procesu. 

Koncept se dá charakterizovat několika pravidly.

Zero Waste, Bez obalu, pravida

1. ZAMÍTNOUT

Vždy máte na vybranou.

Začněte říkat NE trhu a jeho marketingovým snahám prodávat Vám věci, které nepotřebujete. Kupováním zbytečností pouze zahlcujeme planetu odpadem, nadměrnou výrobou i spotřebou a zbytečně tak ztrácíme své těžce vydělané peníze.

2. ZREDUKOVAT

Produkty, které nemůžeme odmítnout, si zkrátka musíme koupit. Co ovšem můžeme ovlivnit je množství a frekvence nákupů.

Vyhledávejte na trhu sortiment, po jehož použití vzniká nejméně nerecyklovatelného odpadu. 

3. ZNOVU POUŽÍT

Koupili jste si med, po kterém Vám zbyla prázdná sklenice? Zkuste pro ni najít využití. Co třeba nádoba na ořechy? :) Znovu použít se dají i méně tradiční produkty. :)

Vyhledávat na trhu sortiment ve vratných obalech je způsob dát i výrobcům příležitost držet se pravidla znovu používání.

Znovupoužít, Zero Waste, Bezobalu

4. ZRECYKLOVAT

Co nešlo odmítnout, ani znovu použít je třeba recyklovat. Nejznámější recyklovatelné materiály jsou sklo, plast a papír, ale recyklovat můžeme také kov, textilie, elektro odpad, nápojové kartony nebo třeba stavební odpad.

Více informací o třídění najdete na www.trideniodpadu.cz

5. ZKOMPOSTOVAT

Sem patří veškerý bio odpad. Vraťme přírodě zbytky produktů, o které se s námi podělila. Zřídit si můžete kompost vlastní nebo využít komposty veřejné.

Přečtěte si rozhovor o Zero Waste, který s námi vedl

Pražský žurnál city-dog.cz --> článek zde