Vyhledat
  • Lucie a Jakub Zvelebilovi

Zero Waste nejsou jen myšlenky

Myšlenky totiž odpad netvoří!


Odpad tvoří lidé a jsou to lidé, kdo musí pomocí svých myšlenek najít řešení, jak se svým odpadem efektivně nakládat. A nebo ještě lépe, jak produkci svého odpadu minimalizovat!


I když jsou uvědomělé a udržitelné myšlenky součástí Zero Waste konceptu, tak to podle nás není to hlavní. Hlavní jsou až lidé, kteří tyto myšlenky převádí do praxe. A to je podle nás Zero Waste.


Nejsou to jen myšlenky, není to jen koncept, jste to především Vy! :)

Všichni, kteří každý den pracujete na tom, aby byl Váš život vědomější a udržitelnější. Bez Vás by Zero Waste zůstalo jen teoretickou úvahou a snem. Ale až Vaše činy mu dávají hmatatelný tvar a skutečný směr. Každý z Vás má obrovskou sílu. Sílu měnit své okolí. Inspirovat lidi kolem sebe a tím šířit změnu společností. Svět nemůžete změnit, aniž byste se stali součástí té změny! Zasadit tak semínko, které roste dále a samo.
Síla nás všech spočívá v tom, že můžeme tuto změnu přiživovat. Zažehávat další plamínky uvědomění a budovat tak pevné základy.


Sami svět změnit nedokážeme, ale společně ANO!

Je vědecky dokázáno, že není možné neovlivňovat. I pokud Vám někdo řekne, že Váš životní postoj na něj nemá vliv, není to pravda. Možná, že svým uvědomělým životem právě zaséváte semínko, které za pár let vyklíčí a z dotyčného se stane největší bojovník za záchranu divočiny. ;-)


Každý čin se počítá. Každá maličkost má váhu. Každé rozhodnutí ovlivňuje mnoho lidí kolem Vás. A ti mohou opět ovlivnit další lidi.


Pokud by každý z nás dokázal za měsíc ovlivnit ke změně pouze 2 lidi a ti by další měsíc ovlivnili každý opět 2 lidi a tak to šlo stále dál a dál, tak do 2 let změníme celý svět. Stačí opravdu málo!


Změnit svět je ale těžká dřina, podle nás je mnohem lepší žít uvědomělý život sám pro sebe. :-)

Tak, abyste Vy věděli, že si z přírody jen neberete, ale také vracíte zpět. Žít tak, aby Vaše svědomí bylo čisté a aby Váš život byl udržitelný.PROČ?


Máte přeci děti. A skutečně jim zde chcete zanechat svět, ve kterém nebude možné žít? Ve kterém nebudou moct dýchat, neuvidí zvěř v lese a jíst budou jen průmyslově vyráběnou potravu?


Pokud budete myslet jen na to, aby Vašim dětem kousek toho opravdového světa zbyl, bude to stačit.

Bude vás to motivovat ke změně svého života a tím ovlivníte mnoho lidí kolem sebe. To je ten způsob jakým se svět dokáže změnit.


Proto vytrvejte a žijte tak, jak nejlépe dokážete. Má to smysl ;)


Váš Zemidluh245 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše